กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 17

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น นครเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา ภาคเหนือร่วมกันจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ..2567 ห้องออดิทอเรี่ยม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การประกวดสุนทรพจน์นี้ ริเริ่มโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือของไทย และส่งเสริมโอกาสในการเติบโตและการประสบความสำเร็จต่อไปให้กับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าอันทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยการประกวดครั้งนี้ถือเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 17

ภายในการแข่งขัน นักศึกษา 20 คนจากมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากบทสุนทรพจน์ได้ถ่ายทอดความคิดของพวกเขาแต่ละคนออกมาเป็นคำพูดและนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างฉะฉาน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวณัฏฐ์นรี  ชมภู นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อชมพูเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองจากประสบการณ์ของเธอครั้งที่เรียนมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศของการแข่งขันครั้งนี้ คือ การได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยน   มหาวิทยาลัยโซเฟีย ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี (พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน) ทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษการสนับสนุนการอยู่อาศัยที่โตเกียว มูลค่า 50,000 เยน จากสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยโซเฟีย และรางวัลทริปท่องเที่ยวพิเศษที่กรุงเทพและของรางวัลมูลค่า 50,000 เยน จากสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยโซเฟีย สาขากรุงเทพฯ รวมถึงรางวัลทริปท่องเที่ยวพิเศษที่เกียวโตจากผู้สนับสนุนที่เห็นถึงความสำคัญของการประกวดในครั้งนี้ รางวัลรองชนะเลิศได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯโตเกียว โดยบริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด พร้อมหูฟัง SONY Headphone ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ (JCC) นอกจากนั้นยังมีรางวัลสุดหรูอื่นๆอีกมากมาย เช่น iPad และ Airpods เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ มูลนิธิส่งเสริมและ พัฒนาการศึกษาไทยญี่ปุ่น ชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (CLL) และมูลนิธิใจบริสุทธิ์ (The Pure Heart Foundation) อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือในการประสานงานจากเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนืออีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน