วว.นำเสนอนวัตกรรมต้นแบบวัสดุคอมพอสิตสำเร็จรูปแก่ วช. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำคลองชลประทาน/บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ดรศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)... อ่านต่อ

วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลแขวงสระบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยวโมเดล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศาลแขวงสระบุรี นำโดย นางสาวธัญญ์นภัส... อ่านต่อ

เฮงลิสซิ่ง มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อาสาสร้างแนวกันไฟ จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาลมหายใจ ผนึกกำลังช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่น เดินหน้าแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 25 เกินค่ามาตรฐาน... อ่านต่อ

วว. ต้อนรับพันธมิตรเอกชนศึกษาดูงานเทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยวโมเดล จังหวัดสระบุรี

ดรสุวิทย์ อัจริยะเมต ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) กระทรวงการอุดมศึกษา... อ่านต่อ

วว. จับมือ กกพ. เชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนา ขับเคลื่อนการจัดการพลังงาน/สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

วันนี้ ( 24 กพ 2566 ชั้น 1 กระทรวง อว) ศ (วิจัย) ดรชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม... อ่านต่อ

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาเรื่อง. “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน”

Dongtan Engineer Forum 2023 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Climate Change : The Next Cri i Time to make u tainability into action “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน” วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12:30-17:00 น... อ่านต่อ

วว. / TBIA ประสบผลสำเร็จใช้พลาสติกชีวภาพบรรจุขยะอินทรีย์หมักเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ตามแนวทาง Circular Economy

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก) นำโดย ดรรจนา... อ่านต่อ
1 2 3 86

ข่าวประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมย้อนหลัง