มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU จัดหาระดมทุนจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนภาคกิจป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป […]

1 2