เซ็นทาราติดอันดับ Industry Mover และเป็นสมาชิก Sustainability Yearbook 2024 มุ่งเป็นองค์กรที่เติบโตและดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายความยั่งยืน

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ภายใต้ชื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก Sustainability Yearbook 2024 โดย S&P Global นอกจากนี้ยังได้รับการติดอันดับเป็น 1 ใน 41 บริษัททั่วโลกที่เป็น Industry Mover หรือ บริษัทที่มีคะแนนการประเมินความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด คิดเป็นอย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเซ็นทาราได้รับการประเมินจาก S&P Global โดยมีคะแนนที่มากขึ้นถึง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นการประเมินความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลก (Corporate Sustainability Assessment :CSA) โดย S&P Global ผ่านตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกให้การยอมรับและใช้เป็นข้อมูลในการลงทุน มีบริษัททั่วโลกเข้าร่วมการประเมิน 9,400 แห่งจาก 62 อุตสาหกรรม

เซ็นทารามุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาลในทุกการดำเนินงานและให้บริการแขกผู้เข้าพัก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนและส่งมอบสังคมที่ดีให้กับคนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: