Maxim ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการจาก นายพงศ์พัฒน์ อักษราวรกานต์ ผู้บริหาร Application Maxim ประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนส่วนลดค่าบริการรถโดยสารผ่าน Application Maxim ในช่วงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์  ให้แก่ คณาจารย์ นักกีฬา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฯ รวมมูลค่า 3,000,000 บาท สำนักงาน MAXIM เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, กีฬา, สังคม