เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม

สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8” (ก.พ.ร. 1 รุ่น 8) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 เริ่มศึกษาอบรม 24 เมษายน 2564 (เฉพาะวันเสาร์)
** ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายต้นสังกัดได้ **

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.igpthai.org/GGSD8/

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่
http://igpthai.org/GGSD8/dowloadwp.html

ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณเจนจิรา ช้างแก้ว
โทร 0 2141 9021 –
หรือ 0 2141 8998 และโทรศัพท์มือถือ 09-5485-4059

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: