พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสนับสนุนงบประมาณในงานวิจัยฯ จำนวน 4,041,000 บาท (สี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงทำบันทึกตกคลงความร่วมมืองานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการนวัตกรรมน้ำมันสกัดจากแมลงทหารเสือเพื่อใช้เป็นสารสำคัญในเครื่องสำอางค์ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปีในการดำเนินงาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , , , , ,