เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการสร้างความอบอุ่นให้สัตว์ในช่วงที่อุณหภูมิลดลง

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการสร้างความอบอุ่นให้สัตว์ในช่วงเวลานี้ ซึ่งมีอุณภูมิที่ลดลงต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส ในช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมา


นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวถึง การดำเนินการเพิ่มความอบอุ่นให้แก่สัตว์ในช่วงเวลานี้ที่มีอุณภูมิลดต่ำลงมาก โดยได้เพิ่มมาตรการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่สัตว์ เช่น การเพิ่มฟาง เศษหญ้าแห้ง และใบไม้ในที่นอนของสัตว์ชนิดต่างๆ การเพิ่มแสลนบังลม ไฟกกให้ความอบอุ่น รวมทั้งการเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์ อาทิ สมเสร็จ คินคาจู วัลลาบี้ เมียร์แคท เป็นต้น โดยเฉพาะสัตว์เลือดเย็น เช่น เต่า จระเข้ สัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆ ที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสัตว์เลือดเย็นจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของร่างกายได้ง่าย รวมทั้งลูกสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และมีความประสงค์นั่งรถชมสัตว์จะต้องลงทะเบียนจองเข้าชมออนไลน์เท่านั้น โดยจำกัดการเข้าชมเพียงรอบละ 300 คน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจองได้ที่ www.chiangmainightsafari.com/ หรือ https://faceticket.net/queues/nightsafari/ และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองก่อนการเข้าใช้บริการ รวมทั้งปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 053-999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA: nightsafari

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สิ่งแวดล้อม