เชียงใหม่ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปีใหม่ เชียงใหม่ ปลอดถุงพลาสติก (Chiang Mai Everyday Say No To Plastic Bags) ที่ บรืเวณลานกิจกรรมโครงการธิงค์ปาร์ค เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาทในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายงดให้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  เป็นต้นไป

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมบูรณาการงดใช้ถุงพลาสติก รวมไปถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในมาตรการดังกล่าวกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,