เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE มุ่งขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนากิจกกรมไมซ์สู่ตลาดสากล

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออแกไนซ์ ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและส่งเสริมอุตสาหกรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีประเด็นที่ร่วมหารือ คือ แผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการฯ ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งประกอบด้วยการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44 และงานเชียงใหม่เบิกบาน (Chiang Mai Blooms 2020) การประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายไมซ์ซิตี้ (MICE City Summit 2020) โครงการ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดแข่งขัน Spartan Race Thailand และการสรุปการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการฯ ได้ให้การสนับสนุนและยกระดับงานเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2 งาน ได้แก่ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และโครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (Lanna Expo) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเดินทางไมซ์ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเขียงใหม่ได้กำหนดจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จะมีพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติอย่างยิ่งใหญ่ จำนวน 25 คัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น นิทรรศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดนางงามบุปผชาติ นางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงดนตรีในสวน และการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมล้านนา

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,