เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสู่สินค้า OTOP ที่มีมูลค่า

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน  สถาบันการศึกษา และราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงใหม่ โดยบูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นศูนย์รวมของแหล่งความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกดีเด่นจากอำเภอต่างๆ 20 ผลิตภัณฑ์ โดยให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นคัดเลือกเหลือเพียง 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,