องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ฯ ได้จุดธูปเทียนที่เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายความเคารพพระราชอาสน์ โดยมี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ร่วมประกอบศาสนพิธี นำโดย พระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา จากนั้น ผู้แทนพระองค์ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทองสิริมงฺคโล) เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศพ พระราชทานโกศไม้สิบสองฉัตรเครื่องตั้งประดับเป็นเกียรติยศพระราชทานพวงมาลาทุกพระองค์

ทั้งนี้ ตลอด 50 วันที่ผ่านมา ทางวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมศพเป็นประจำทุกคืน โดยมีหน่วยงานและคณะต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งมีคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสและศรัทธา หลวงปู่ทอง เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากในทุกๆ วัน ซึ่งพิธีสวดอภิธรรมดังกล่าว จะมีการจัดต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 23 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 100 วัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,