ม.แม่โจ้ เจรจาความร่วมมือ ม.อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมจัดตั้งคณะสัตวแพทย์และโรงพยาบาลสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และคณะฯ ให้การต้อนรับ Prof. Akira  Iwabuchi อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะฯ ในโอกาสมาบรรยายพิเศษแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารยังได้มีการระดมความคิดเห็น เจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยอิวาเตะ เพื่อนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ สำหรับขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , ,