พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี โดยพิธีครั้งนี้เป็นการสวดเจริญพระพุทธมนต์ฯ ครั้งแรกของปี .. 2563  พระวิหารหลวง วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน ซึ่งเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้วัดทุกวัด ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 16.00 . เป็นต้นไป เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้ร่วมงานอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,