ผบ.มทบ.33 ตรวจความพร้อมของหน่วยในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานตรวจความพร้อมของหน่วยในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ สนามกีฬาค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ค่อนข้างรุนแรง เห็นได้จากการที่ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนต่างๆ เหลือไม่ถึงร้อยละ 50 ของความจุเขื่อน ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ยังประสบปัญหาในเรื่องของไฟป่าและฝุ่นควันเป็นวงกว้าง ทางมณฑลทหารบกที่ 33 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 12 หน่วยงาน จัดตั้งกำลังพลเป็นกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ทำให้ทุกหน่วยเกิดความมั่นใจในการจัดกำลังพล ที่จะต้องมีความพร้อมทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ โดยเฉพาะเครื่องบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ในการดับไฟป่า รวมถึงแผนปฏิบัติและการซักซ้อมให้เกิดความเชี่ยวชาญ สิ่งสำคัญคือ กองกำลังเหล่านี้จะต้องเข้าถึงพื้นที่ให้เร็ว และลงมือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนได้ในที่สุด

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ปล่อยขบวนบรรทุกน้ำและขบวนรถบรรทุกกำลังพล ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ซึ่งขณะนี้เริ่มประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ รวมทั้งปล่อยขบวนรถเข้าไปฉีดพ่นน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,