ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ให้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชน ในพื้นที่ บริเวณตลาดต้นลำไย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สำหรับผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล วันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท อีกทั้งระยะเวลาการรับสิทธิกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต โดยเปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระที่สนใจ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,