คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานและบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานและบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพรวมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (TQA) ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ห้องประชุม ชั้น 5 ห้องสมุด อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , ,