กปภ. จัดกิจกรรม “PWA9 MINITHON” ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งออกกำลังกาย “PWA9 MINITHON” ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดขึ้นเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปเป็นทุนการศึกษา และจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียนห่างไกลที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดทั้งหมด 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย โรงเรียนบ้านแม่เอาะ โรงเรียนบ้านสามัคคีสันม่วง โรงเรียนบ้านสบแม่รวม โรงเรียนบ้านผาละปิ โรงเรียนบ้านทุ่งแกสาขาแม่แอบ โรงเรียนบ้านแม่หอย โรงเรียนบ้านปางอุ๋งสาขาแม่สะต๊อป อำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนบ้านห้วยปู และโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ กปภ. มุ่งหวังที่จะดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสุขอนามัยให้กับประชาชน โดยผ่านการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก  สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, กีฬา, สังคม, สุขภาพ, เยาวชน
คำค้น: , , , , , ,