คณะแพทยศาสตร์ มช. และเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases;NCDs)

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ .นพ. มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases;NCDs) ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช. ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , ,