เชียงใหม่ประชุมรับฟังความคิดเห็นรูปแบบสะพานคลองแม่ข่า

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 และพันเอก บุญญฤทธิ์ เกษตรเยือน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายชุมชนริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นพิจารณารูปแบบสะพานข้ามคลองแม่ข่า และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า ในช่วงของชุมชนหัวฝายกำแพงงาม โดยมีประชาชนร่วมรับฟังเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองแม่ข่า บริเวณหลังวัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการพิจารณารูปแบบสะพานข้ามคลองแม่ข่าในครั้งนี้ ได้ใช้สะพานบุญที่อยู่ในบริเวณชุมชนหัวฝายกำแพงงาม เป็นต้นแบบ สืบเนื่องจากที่ พลอากาศเอก สถิตพงศ์ สุวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาคลองแม่ข่า และได้เห็นสะพานบุญซึ่งมีลักษณะเป็นโค้งที่เรือสามารถลอดผ่านได้ จึงให้ใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองแม่ข่าแห่งอื่น และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่จะใช้เป็นทางเดินเชื่อมถึงกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการขายของ โดยการเปลี่ยนหลังบ้านเป็นหน้าบ้าน ซึ่งประชาชนในชุมชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และทำให้บ้านของตนเกิดความสวยงาม ซึ่งจะเป็นตัวแบบที่ดีในการบริหารจัดการพื้นที่ของรัฐ ร่วมกับเอกชนและชุมชนในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,