รพ.​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ จัด นิทรรศการ วันเบาหวานโลก ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.นพ.ชัยวัฒน์บำรุกิจผู้อำนการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นประธานนพธีเปิดนิทรรศการ วันเบาหวานโลก ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโดย หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย รศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร หัวหน้าหน่วยฯ กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการเสวนาเรื่องเบาหวานกับครอบครัว”, นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน, การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน, สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ, การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหาร สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, การให้คำแนะนำการเลือกรองเท้า และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพโดยแพทย์ ให้แก่ผู้ที่สนใจ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มช. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน​ 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,