พญ.กมลชนก โนรี บริจาคเงินสมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.นพ.วรวรรธญ์ วงษ์ไวยเวช ผู้แทน พญ.กมลชนก โนรี บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,