ผู้แทน เอนี่วิล พบ ผวจ.เชียงใหม่ หารือแนวทางใช้จักรยานและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าในเขตเมือง

Mr. Htay Aung ผู้แทนบริษัท เอนี่วิล จำกัด แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการใช้จักรยานและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะ เป็นการตอบสนองและสนับสนุนการเดินทางในพื้นที่เขตเมืองของประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เอนี่วิล จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะระยะสั้นที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนการเดินทางในพื้นที่เขตเมือง ทั้งในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้นำเสนอแนวทางการให้บริการจักรยานและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการค้นหาจุดจอดรถจักรยานและสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อตอบสนองและสนับสนุนการเดินทางในพื้นที่เขตเมืองของประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ จากการหารือครั้งนี้ พบว่ามีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ หารือในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อความชัดเจนถูกต้องก่อนที่มีการดำเนินการขั้นต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,