จังหวัดเชียงใหม่พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับมณฑลยูนนาน

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เนื่องจากในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคมนี้ นายหรวน เฉิงฟา ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะ มีกำหนดการเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมลฑลยูนนาน กับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในด้านการค้าการลงทุน ด้านวิชาการ และการท่องเที่ยว ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมลงนาม MOU กับหอการค้าผานโจว เกี่ยวกับเรื่องการค้า การศึกษา และการท่องเที่ยวในประเทศจีน และมีการลงนาม MOU จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการผลไม้ในจังหวัดเชียงใหม่กับนักธุรกิจชาวจีน ในงานผลไม้เชียงใหม่สู่สากล (Chiang Mai Fruit Fair) ที่นครคุนหมิง เมื่อปี  2554 ส่วนความร่วมมือทางด้านวิชาการ มีข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในมณฑลยูนนาน มีการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งมีหลักสูตรต่างๆ ที่ได้ตกลงทำร่วมกัน ซึ่งในการเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ จะได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรของทั้งสองเมืองต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, นโยบายการเมือง, วัฒนธรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,