คุณวรพันธ์ จิรเจริญยิ่ง และครอบครัว บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณวรพันธ์ จิรเจริญยิ่ง และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 450,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ และ คุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,