สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. บริจาคเงินสมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดำเนินการ และ ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,