โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแห่งแรกของเมืองไทย

โครงการ The Senizens ในปัจจุบันบริการทางการแพทย์ยังคงเน […]