เปิดอลังการ “ขบวนโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25” บริเวณถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่

ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ ซึ่งประกอบด้ว […]

ชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ พร้อมจัด “เทศกาลโคมยี่เป็ง” ครั้งที่ 25 ระหว่าง 9-12 พฤศจิกายนนี้ ที่ถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่

ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ ซึ่งประกอบด้ว […]