ททท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ม่วนอก ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่”พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งปร […]