Daily Craft Market หนึ่งใน Chiang mai Desing Week 2019

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019  ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมธุรกิจการค้าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

Daily Craft Market หนึ่งในกิจกรรมของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่​ (Chiang mai Desing Week 2019) ที่รวบรวมผลงานหัตถกรรมคัดสรร​ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น​ และขับเคลื่อนความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม​ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีสินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าดีไซน์ที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิต​ ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า​


สถานที่จัดงาน​ Daily Craft Market ณ​ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่​ วันที่​ 7​-10 ธันวาคม​ 62​ เวลา​ 16.00 -​ 22.00 น.

 

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com