จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (37th ASEAN Touri m Forum 2018 : ATF 2018) ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2561... อ่านต่อ

เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่รณรงค์ “ตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย”

เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่ รณรงค์โครงการ “ตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย” เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์... อ่านต่อ

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหาแนวทางกับตัวแทนจากเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น หวังเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยนำร่อง 16 อปท. มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่ง Eco-Town

     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... อ่านต่อ
1 63 64 65

ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายการเมืองย้อนหลัง