จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหาแนวทางกับตัวแทนจากเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น หวังเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยนำร่อง 16 อปท. มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่ง Eco-Town

     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... อ่านต่อ
1 63 64 65

ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายการเมืองย้อนหลัง