SUN ลงนามความร่วมมือ ธ.ก.ส. ต่อยอดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ขยายพื้นที่สู่ภาคเหนือตอนล่าง

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เดินหน้าเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) อย่างต่อเนื่อง ร่วมลงนาม MOU... อ่านต่อ

SUN ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 โชว์ศักยภาพนวัตกรรมอาหาร ตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป โชว์ศักยภาพนวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบโจทย์เทรนด์อาหารสุขภาพในงาน ‘THAIFEX-ANUGA ASIA... อ่านต่อ

วว. /วช. ลงพื้นที่สมุย KICK OFF โครงการศูนย์ BCG Farming ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนระยะที่ 2

ดรชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) พร้อมด้วย ดรรจนา ตั้งกุลบริบูรณ์... อ่านต่อ

ม.แม่โจ้ เปิดตลาดเกษตรแม่โจ้วิถีชุมชน คนรักสุขภาพ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเปิดตลาดเกษตรแม่โจ้ "กิ๋นของเมือง ฟังซอ ผ่อกาดอินทรีย์ เยือนถิ่นเกษตรแม่โจ้" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดชุมชน ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566... อ่านต่อ

วว. วิจัยพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปกล้วยตากระดับ SMEs เพิ่มศักยภาพการผลิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

“การแปรรูปผลผลิตการเกษตร” ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย จากผลงานการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยภายในประเทศ สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับผู้นำไปใช้... อ่านต่อ

วว. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม/นวัตกรรมอาหารปลอดภัย วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกลั่นกลิ่นเพิ่มมูลค่าใบเตย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม) ดำเนิน... อ่านต่อ

Lab วิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช วว. รับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) โดย ดรรจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ... อ่านต่อ

วว. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ดิน ปุ๋ย และพืช

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช (SFP Lab)... อ่านต่อ
1 2 3 31

ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตรย้อนหลัง