แอปเรียกรถ Maxim ร่วมจัดกิจกรรมปันสุขที่สถานสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พนักงานและกลุ่มคนขับของแอป Maximในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการกุศล ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพรสวรรค์ เพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นมาด้วยความสมัครใจของพนักงาน “แอป Maxim” ซึ่งได้ร่วมกับกลุ่มคนขับที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม โดยมีการเตรียมขนม เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมของพวกเรา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการสนุกสนานอีกมากมาย เช่น เกมส์บันไดงู เกมส์โดมิโน่ กิจกรรมร้อยลูกปัด ระบายสี เพื่อเสริมสร้างทักษะพัฒนาการที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

โดยหนึ่งในทีมงานและคนขับแอป Maximได้กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ เราเชื่อว่าการแบ่งปันและการเอื้อเฟื้อต่อกันในสังคมจะก่อให้เกิดความสุขและความรักที่มีต่อกันได้อย่างมหาศาล”

และกลุ่มคนขับของแอป Maximในจังหวัดเชียงใหม่ ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผร่ซึ่งกันและกัน และเติบโตพร้อมกันไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและมอบความสุขให้กับผู้อื่นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในวันสำคัญหรือในวันธรรมดา ซึ่งจะนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม และจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: