วิทยาลัยดุสิตธานีฉลองความสำเร็จครบรอบ 31 ปี มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรมการบริการ

ทุกวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่ชาววิทยาลัยดุสิตธานีต่างภาคภูมิใจ ด้วยเป็นวันครบรอบการสถาปนาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินกิจการมาครบรอบปีที่ 31 โดยเพิ่งจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

งานฉลองเริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่โดยการนำของ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และคณะผู้บริหารทั้งจากวิทยาลัยดุสิตธานีและจาก Dusit International ด้วยการสักการะศาลพระพิฆเนศอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจชาววิทยาลัยดุสิตธานีเพื่อความเป็นมงคล ก่อนที่จะไปสักการะศาลพระพรหมและศาลตายายที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ และไม่ลืมที่จะรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้งวิทยาลัย ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่สอนทางด้านธุรกิจบริการโดยเฉพาะ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ และนำพาการบริการอย่างไทยให้กว้างไกลไปในระดับสากล แล้วทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นมงคลเช่นเดียวกัน

หลังจากนั้นชาว DTC ก็ไปร่วมกันฉลองความสำเร็จกันที่ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ ร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมการรำอวยพรจากนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ พร้อมแสดงความยินดีให้กับบุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลอายุงาน และรางวัลงานวิจัยดีเด่น ปิดท้ายงานฉลองบนห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ด้วยการลิ้มรสชาติเค้กอันแสนวิจิตรที่บรรจงรังสรรค์ขึ้นโดยอาจารย์นงเยาว์ อยู่เจริญ และทีมอาจารย์ ก่อนลงมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามในช่วงบ่าย อันทำให้วันแห่งความภาคภูมิใจนี้จบลงด้วยความอิ่มเอมทั้งกายและใจ

วิทยาลัยดุสิตธานียังคงสานต่อเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้ง ให้สมกับที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อุทิศตนให้กับการศึกษาด้านธุรกิจบริการโดยเฉพาะ โดยไม่เพียงมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน แต่ยังพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ของวิทยาลัยอยู่เสมอ โดยมีความสุขความสำเร็จของนักศึกษาและบุคลากรทุกคนเป็นเป้าหมายสำคัญมาตลอด 31 ปี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,