ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นรชิต สิงหเสนี (ขวาสุด), สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา). โสภาวดี เลิศมนัสชัย (ที่ 2 จากขวา), ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย), สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย)และกันย์ ศรีสมพงษ์ (ซ้ายสุด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกั ณ ห้องเอ็ม 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: