บริษัท บีเอ็นที เอ็กซ์เพรส จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงาน สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 … ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา นำทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ บริษัท บีเอ็นที เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่มีสิทธิประกันสังคม จำนวน65คน ซึ่งโครงการตรวจสุขภาพ สิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นโครงการร่วมกันของสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่กับโรงพยาบาลลานนา และยังเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก และมีพยาบาลอาชีวอนามัยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรค และมีบริการให้คำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพ และการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคอันเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งการให้ความรู้นี้ หวังผลให้ผู้ประกันตน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดูแลสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พร้อมกันนี้ยังมีบริการรับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนที่สนใจ ในราคา 450 บาท และได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม เรื่องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตน รพ.ลานนา และรพ.ลานนา 3 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมทุกโรงพยาบาล อายุน้อยกว่า 50 ปี สามารถฉีดได้ในราคา 450 บาท นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ทันตกรรม ให้คำแนะนำ และพร้อมรับจองคิวตรวจทันตกรรม ที่ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับสิทธิ์ทันตกรรม ทั้งขูด อุด ถอน 900 บาท/คน/ปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: