นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่

วารุณี คำเมรู ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ปีบริหาร 2567-2569

ตามที่สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมสามัญขึ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เพื่อรายงานการบริหารงานที่ผ่านมา และเลือกนายกสมาคมฯคนใหม่ แทนนายรังษี เรือนศร นายกสมาคมฯ สมัยที่ 7 ซึ่งครบวาระ โดยที่ประชุม ลงมติเป็นเอกฉันท์เลือก คุณวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่สมัยที่ 8 ปีบริหาร 2567-2569 มีนายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ พร้อมสมาชิกสมาคมฯ กว่า 20 คน ร่วมแสดงความยินดี

โดยมีนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่สู่มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตลอดปี เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกจังหวัดในภาคเหนือตามนโยบายจังหวัด ททท. และรัฐบาล ที่สำคัญ ดูแลผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกได้สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

#สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
#เชียงใหม่
#การท่องเที่ยวเชียงใหม่
#Welovechiangmai

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: