INET ร่วมมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพัฒนาหลักสูตร และ ระบบ Digital Transcript

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ INET ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ICT ยุค 4.0 มาประยุกต์เป็นหลักสูตรด้านวิชาการ สำหรับการเรียน การสอน การวิจัยและพัฒนา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบใบทรานสคริปต์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ Digital Tranformation อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยลงบันทึกข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

#CLOUDอันดับ1
#INET
#INETCLOUD
#CLOUDTHAI
#บริษัทไอที
#พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: