ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ รับพระราชทาน ใบประกาศเกียรติคุณ ชั้น 3 สำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561-2565 ในส่วนภูมิภาค ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ รับพระราชทาน ใบประกาศเกียรติคุณ ชั้น 3 สำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561-2565 ในส่วนภูมิภาค ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง
ประจำปี 2561-2565 ในส่วนภูมิภาค ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ในการนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ได้รับพระราชการใบประกาศ ชั้น 3 ในโอกาสสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม