วว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Thai Cos for Thai’s SMEs” เพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ

ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thai Cos for Thai’s SMEs ภายใต้การดำเนิน โครงการการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุดสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโดย กองบริการธุรกิจและนวัตกรรม สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) วว. ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญของ วว. จากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) และศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องบ่มเพาะธุรกิจ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี วว. ศูนย์บ่มเพาะ SMEs เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ได้แก่ การออกแบบการสื่อสารการตลาดสำคัญอย่างไรสำหรับแบรนด์หรือสินค้า แนวทางการยกระดับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนาสารสกัดเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพและความการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องสำอาง และมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. มุ่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์ บริการวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ บริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภายในประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกประเทศ อาทิ Council of Scientific and industrial Research (India) Massey University (NZ) Hunan Agricultural University (PRC) และ Center for Pharma-Food Research, University of Shizuoka (Japan) เป็นต้น

ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) อยู่ภายใต้สังกัด ศนส. วว. เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของ วว. เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในการผลิตสินค้าหรือบริการ มุ่งตอบทุกโจทย์ เพื่อความงามที่เหนือกว่า (Total Solutions for Beyond Beauty) มุ่งเน้นการบริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice) โดย ICOS สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการให้บริการที่เป็น Total Solution เบ็ดเสร็จและครบวงจร สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ Startup เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจผ่านการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล

สนใจรับบริการหรือคำแนะนำปรึกษาจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) วว. ติดต่อได้ที่ Call center โทร. 0 2577 9000 หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , ,