ตัน อิชิตัน มากับโปรไฟไหม้ แจก 100,000 บาท/หมู่บ้าน ชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกันลด “จุดความร้อน” ต้นเหตุฝุ่น PM2.5 ตั้งเป้าลดลง 80% จากปีที่แล้วให้ได้ใน 40 วันสุดท้ายของฤดูฝุ่นพิษ นำร่องใน 69 หมู่บ้าน 2 อำเภอหางดง และแม่ริม

 

ฝุ่นเชียงใหม่วันนี้ยังวิกฤตมีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง มูลนิธิตันปัน โดย นายตัน – นางอิง ภาสกรนที จึงร่วมมือกับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนายอำเภอแม่ริมและนายอำเภอหางดง ฉีดยาแรงกระตุ้น ท้าดวลชวนชาวบ้านแข่งกับตัวเอง ร่วมกันลด “จุดความร้อน” ต้นเหตุฝุ่น PM2.5 ด้วยการ ไม่เผา – แจ้งจับ – ไม่สนันสนุนของป่า ตั้งเป้าลดจุดความร้อนมากถึง 80% เทียบกับข้อมูลจุดความร้อนของปีที่แล้ว นำร่องใน 69 หมู่บ้านของ 2 อำเภอหางดง และแม่ริม ชุมชนไหนทำได้รับเลย 1 แสนบาท/หมู่บ้าน ถ้าทำได้ครบทุกหมู่บ้าน รวมรางวัลมูลค่า 6.9 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM2.5 และในกิจกรรมการสร้างอาชีพให้ชุมชนมีรายได้ และมีอาชีพที่ยั่งยืนในหมู่บ้าน เริ่มด่วน 40 วันสุดท้ายของฤดูฝุ่น ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการป้องกันไฟและฝุ่นควันในระดับพื้นที่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สิ่งแวดล้อม