การรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ

กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดงานสัมมนา โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 หัวข้อ “ การรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ ” โดยมี นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในงาน รวมทั้งศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้เกียรติร่วมงาน และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรอีกหลายท่านให้เกียรติร่วมสัมมนาในครั้งนี้เช่นกัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

นายชัยธวัช กล่าวว่า วันนี้เป็นเวทีฝ่ายค้านพบประชาชนครั้งที่ 1 ในสมัยนี้ เลือกมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดเวทีเสวนาพูดคุยระหว่างฝ่ายการเมือง กับภาคประชาชน ประชาสมาคม และหน่วยราชการในพื้นที่ เรื่องการจัดการ PM 2.5 เพราะรัฐบาล ยกให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นโมเดลในการจัดการเรื่องการเผา หมอกควัน และ PM 2.5 ในช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา แต่หลังจากนั้นสถานการณ์และตัวชี้วัดต่างๆก็แย่ลงเรื่อย ๆ การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อติดตามสถานการณ์ว่าปัญหาหน้างานจริงๆเป็นอย่างไร มองจากนโยบายระดับชาติลงมาถึงท้องถิ่นในความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไร เพื่อให้พรรคฝ่ายค้านมีข้อมูลไปผลักดัน ติดตามการจัดการปัญหา PM2.5 ที่เป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่ปี 2562 เพราะเมื่อดูตัวชี้วัดต่างๆมองว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก พรรคฝ่ายค้านจะนำข้อเสนอมาแลกเปลี่ยนกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ ว่าจะสามารถผลักดันและแก้ปัญหาร่วมกับประชาชน ทั้งในสภา และนอกสภาได้อย่างไร โดยหลังเสร็จสิ้นเวทีเสวนาในช่วงเช้า ช่วงบ่ายจะนำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง