กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2567

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้แทน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ที่มาร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน และส่งมอบป้ายเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งต่อไปให้แก่กองกำกับตำรวจท่องเที่ยว 2, สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์, สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก และกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ .. 2567

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม