JBC SPU ต้อนรับ KGU JAPAN เข้าพบปะหารือ มุ่งร่วมมือพัฒนาด้านวิชาการและการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.ณัฐชัย ศรีเอี่ยมหัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ, Assistant Professor Dr. Yasumasa MORI ที่ปรึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.จิราภรณ์ อัมพรพรรดิ์ Head of Business Management (วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม),อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ Hiroki YOSHIDA รองอธิการบดี KANTO GAKUIN UNIVERSITY (KGU) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและพบปะหารือ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและทางด้านการศึกษา สู่การทำความร่วมมือ MOU ระหว่าง (Memorandum of Understanding) กับ SPU มุ่งการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในอนาคตร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุม 1-200 ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ YOSHIDA ได้มาเยี่ยมเยือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสุมาสา โมริ ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว และร่วมหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและนักศึกษาระหว่างทั้งสอง มหาวิทยาลัย (SPU และ KGU) รวมถึงการสรุปบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจ (MOU) ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งทั้งสองท่านได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ผ่านการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม รวมไปถึงการนำเสนอของนักศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้เพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม KGU และ SPU วางแผนที่จะจัดพิธีลงนาม MOU อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ด้วย
日本語ビジネスコミュニケーション学科 = JBC

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: