มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน โดยมีคุณสุวพิศ ธีรภัทรสกุล Senior sales advisor พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิร่วมมอบทุน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ให้แก่ นศพ.ศิริชัย สมประสงค์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์​ 2567 ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์ และอาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม