ไดกิ้นคว้า 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 แสดงศักยภาพและความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 34

นาย นาโอโตะ เซคิดะ ประธานบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นาย ไดสุเกะ มุราคามิ ประธานบริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด และนาย ทาคาชิ โออิ ประธานบริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น หรือ The Prime Minister’s Industry Award 2023 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากนายกรัฐมนตรีเศรฐา ทวีสิน

กลุ่มบริษัทไดกิ้น ประเทศไทย ได้มุ่งเน้นความสําคัญของการลงทุนยกระดับในด้านเทคโนโลยี ภายใต้สโลแกน PERFECTING THE AIR เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการอากาศคุณภาพของผู้บริโภคในทุกช่วงเวลารวมถึงมีการพัฒนาให้สอดรับกับการเปลื่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลก และ นโยบายของรัฐบาล ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและ ความยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานใหม่ของภาครัฐ ด้วยผลิตภัณฑ์ไดกิ้น Max Inverter KZ Series โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ใช้พลังงานต่ำสุด ปริมาณการปล่อยคาร์บอนต่ำสุด จากการออกแบบกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดหาชิ้นส่วนสีเขียว รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี IAQ (Indoor Air Quality) ร่วมกับเทคโนโลยี Streamer ที่เป็นลิขสิทธิเฉพาะของไดกิ้น โดยมีประสิทธิภาพควบคุมฝุ่น ( PM 2.5) และละอองติดเชื้อ (ASHRAE Standard 241) เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีเหมาะสมกับผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน

จากศักยภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวสู่ปีที่ 34 ส่งผลให้ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากประเทศญี่ปุ่น สู่การเป็นฐานการผลิต, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก และเป็นศูนย์กลาง ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ส่งผลให้บริษัท ฯได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ถึง 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (Manufacturing and Service of the Future) และ ประเภทการบริหารความปลอดภัย (Safety Management)

อีกทั้ง ประเทศไทยได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจซึ่งผลักดันให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ทิศทางดังกล่าว และเป็นการตอกย้ำถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหาร และการคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ทำให้พนักงานทุกระดับมีความมั่นใจและเกิดแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และประเทศการบริหารความปลอดภัย เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและสร้างแรงผลักดันแก่อุตสาหกรรมและเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศในอนาคต

ในขณะเดียวกัน บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ภายใต้แบรนด์ “ไดกิ้น” มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานโดยปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการนำระบบ Automation, IoT มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้วยภายใต้หลักการบริหารนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่โดดเด่นและสอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้รับเลือกให้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต (Productivity) เพื่อเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการโรงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
รางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันความมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์ไดกิ้น โดยส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน และเป็นรากฐานการพัฒนาและขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไดกิ้น ประเทศไทย อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ