โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ เปิด”ห้องลดฝุ่น”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และชาวเชียงใหม่ ในการเป็นเกียรติเข้าเยี่ยมการจัดทำห้องลดฝุ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปกป้องสุขภาพผู้มาพักโรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ซึ่งภายใต้ดำเนินงานของคุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือศิริปันนา ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญ “ห้องลดฝุ่น จังหวัดเชียงใหม่” ปี 2567 จึงจัดเตรียมห้องลดฝุ่น คือ ห้องพักแบบรอยัลล้านนาวิลล่า จำนวน 2 ห้อง และห้องอาหารนาขวัญคาเฟ่ จำนวน 1 ห้อง เป็นห้องลดฝุ่น ระดับ 3 ดาว คือ ห้องมิดชิด มีการฟอกอากาศ และใช้ระบบเติมอากาศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เป็นห้องลดฝุ่นที่มีคุณภาพอากาศภายในอาคารปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า 25 มคก./ลบ.ม. ตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมคุณภาพอากาศอาคาร อันเนื่องมาจากระบบเติมอากาศที่ผ่านการกรองเรียบร้อยแล้ว ถ่ายเทอากาศสะอาดเข้ามาแทนที่อากาศภายในห้องพักของลูกค้า ปริมาณการถ่ายเทอากาศและการระบายอากาศทำให้ผู้อยู่ภายในห้องพักรับอากาศสะอาด เจือจางคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มปริมาณออกซิเจนภายในห้อง สดชื่น ผ่อนคลาย และนอกจากนี้ยังจัดเตรียมการจัดทำห้องลดฝุ่น ระดับ 1 ดาว คือ ปิดมิดชิด มีการกรองอากาศในห้องพักครอบคลุมทุกห้องร่วมด้วย เช่นกัน
ในการดำเนินงานครั้งนี้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และชาวเชียงใหม่ เสมือนผู้แทนของประชาชนได้เป็นตัวแทนในการมอบเกียรติบัตร “ห้องลดฝุ่น” ระดับ 3 ดาว จำนวน 3 ห้อง มอบให้แก่ ทีมงานโรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ และขอให้รักษาคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพปกป้องสุขภาพผู้มาพักตลอดจนพนักงานของโรงแรมได้อากาศสะอาดอย่างนี้ ไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีโรงแรม ระติลานนา ที่มีการดำเนินงาน “ห้องลดฝุ่น” ด้วยเช่นกัน
นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และชาวเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกโรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ร้านอาหาร คาเฟ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ร้านกาแฟ และอื่นๆ จะช่วยกันปกป้องสุขภาพ นำทางสร้างเศรษฐกิจ พร้อมพรั่งผู้มาเยื่อนวัฒนธรรมอันน่ายล ชนเชียงใหม่มั่งคั่ง และเผยแพร่เผื่อแผ่ความสามารถการจัดทำห้องลดฝุ่น ครอบคลุมไปทั่วทุกแห่งทั่วเมืองเชียงใหม่ต่อไป ในช่วงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมลพิษ PM2.5 ที่ชาวเชียงใหม่ อาจผจญ ตลอดจนช่วยกันลดแหล่งกำเนิด PM2.5 ไปด้วยเช่นกัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: , ,