หนึ่งเดียวในปีนี้ ขอเสียง “ละอ่อนปรินส์” รับรอง นางจันทิรา พลอาจ “ต่าย” รุ่น ธาญ์ร’30 เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยฯ

เชิญชวนพี่น้องนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วันที่ 12 เมษายน 2567 นี้ถึงวาระเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนเก่ากันอีกครั้งแล้ว เนื่องจากสิ้นสุดการบริหารงานของคณะกรรมการชุดเดิม โดยในปีนี้ตามที่สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัคร ผู้สมัครนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ วาระ ปีบริหาร 2567-2569 มีผู้ลงสมัครเพียงคนเดียว คือ นางจันทิรา พลอาจ “ต่าย” ประธาน รุ่น ธาญ์ร’30
ประวัติโดยย่อ นางจันทิรา พลอาจ ปร.17183 ประธานรุ่นธาญ์ร’30

ประวัติการการศึกษา
ระดับชั้น อนุบาล-มัธยมต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ระดับชั้น มัธยมปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ระดับมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สาขาชีววิทยา)

ประวัติการทำงาน
กรรมการบริษัทโกดังยาจำกัด ตั้งแต่ พศ.2556-ปัจจุบัน
กรรมการบริษัทฟาม่าแมกซ์ ตั้งแต่ พศ.2552-ปัจจุบัน

กิจกรรมเพื่อสังคม
มัคนายก คริสตจักรจีนเชียงใหม่
ผู้ช่วยครูรวีวารศึกษาคริสตจักรจีนเชียงใหม่
สถานะ สมรส กับ ว่าที่ร้อยตรี เมธี พลอาจ มีบุตร 2คน
ความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะทำเพื่อนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยฯ คือการ “ ฟื้นสัมพันธ์ สานไมตรี สืบทอดประเพณี P.R.C. Spirit”
1. ฟื้นความสัมพันธ์ สานไมตรี ระหว่างนักเรียนเก่ารุ่นต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษ และ ส่งเสริมกิจกรรมของชมรมต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อให้สมาชิก ได้มาพบปะ และ ร่วมกิจกรรม
2. ฟื้นฟูความสัมพันธ์ สานไมตรี ระหว่างสมาพันธ์นักเรียนเก่า 7 สถาบันการศึกษา
3.สืบสาน สร้างสรรค์ อนุรักษ์ ประเพณี “งานดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ สนป.” ให้ดียิ่งๆขึ้น สมกับที่ละอ่อนปรินส์ทุกท่านรอคอย
4. เปิดกว้าง การมีส่วนร่วม ในการบริหาร และจัดการสมาคมฯ โดยการให้นักเรียนเก่าทุกคน ทุกรุ่น มีส่วนร่วมในการเสนอ หรือ ให้คำปรึกษา รวมไปถึงการเป็นเจ้าภาพร่วม ในการทำกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน และ ส่งต่อความภาคภูมิ ให้รุ่นน้องได้เห็นและเข้าใจ ถึงคุณลักษณะของคำว่า P.R.C. Spirit อย่างเป็นรูปธรรม และ เกิดความรักสถาบัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เนื่องจากการสรรหานายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยฯ ในปีนี้มีผู้สมัครลงเลือกตั้งเพียงหนึ่งเดียว จึงเป็นการเปิดรับลงคะแนนเสียงเพื่อรับรอง และใคร่ขอเชิญชวน พี่น้องนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทุกท่าน ร่วมลงคะแนน รับรอง นางจันทิรา พลอาจ “ต่าย” ประธาน รุ่น ธาญ์ร’30 เป็นนายกสมาคมฯ ปีบริหาร 2567-2569 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี เวลา 14.30-16.30น.

//// พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย นักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปร.17215 รุ่น ธาญ์ร’30

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: