สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดงานถวายพระพรในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา และวาระครบรอบ 20 ปี ของการสถาปนาสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดงานถวายพระพรในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา และวาระครบรอบ 20 ปี ของการสถาปนาสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

โดยภายในงานมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าวถวายพระพรในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่นทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา และวาระครบรอบ 20 ปี ของการสถาปนาสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ห้องสุเทพฮอล์ โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โดยมี กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงราย พะเยา แพร่ กงสุลใหญ่ กงสุล และกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

มิตรภาพ ความร่วมมือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและได้สร้างคุณประโยชน์ให้ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงภูมิภาคใกล้เคียงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากท่ามกลางสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เปราะบางและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น มีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยว ดำเนินธุรกิจ รวมถึงพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของไทยด้วยเช่นกัน

โอกาสนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นนี้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในภาคเหนือ ให้แน่นแฟ้นและมั่นคง ยิ่งขึ้นสืบไป ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ขอสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรตลอดไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: