วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการแข่งขัน DTC Culinary & Hospitality Competition พัฒนาทักษะทำอาหารและจัดโต๊ะ

ในงาน DTC Showcase 2024 ที่วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ นั้น เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนาน มีสาระ และน่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นคือการแข่งขัน DTC Culinary & Hospitality Competition 2023 ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งทักษะอุตสาหกรรมบริการ 3 ด้าน ได้แก่ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การตกแต่งโต๊ะอาหาร และการทำเบเกอรี่ โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละด้านต้องมาบูรณาการทีมร่วมกันเพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยได้จำลองบรรยากาศการให้บริการเสมือนจริงของห้องอาหารและงานเลี้ยงมาไว้ในศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ซึ่งไม่เพียงสร้างความสมจริงเท่านั้น แต่ยังทำให้นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกการทำงานร่วมกันและเรียนรู้การสื่อสาร เพื่อให้งานสำเร็จออกมาด้วยดี เพราะในชีวิตการทำงานจริงก็ต้องทำงานกันเป็นทีมนั่นเอง

หลังจากผ่านรอบคัดเลือกซึ่งจัดภายในวิทยาลัยดุสิตธานีแล้ว ผู้เข้ารอบก็ต้องมาโชว์ฝีมือที่ซีคอนสแควร์ เสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม และขนม พร้อมจัดโต๊ะให้สวยงาม แล้วให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายที่มาชิมและตัดสินทีมผู้ชนะซึ่งได้แก่
Champion of Bakery
• นายภูภิพัชน์ อัศวจุฑานนท์
• นายทัศนันท์ สุวรรณวงศ์
• นางสาวณฐนนท ทรัพย์ทวีสิน
Champion of Floristry
• นายนครินทร์ จรูญพันธุ์วณิช
• นายสิรวิชญ์ ภูมิภมร
Champion of Service
• นางสาวปลายฝน ถ้ำสูงเนิน
The Best of Bakery
• นางสาววรณัน ไพรกิจเจริญ
• นายจารุวัฒน์ โจว
• นางสาวอรสินี ประภาสสุวรรณ
The Best of Floristry
• นางสาวรุ่งทิวา ละม้ายแข
• นางสาวพิมพ์ภัทรา พิมพาภรณ์
The Best of Service
• นางสาวพนัชกร บุญตะนัย

การแข่งขันจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ได้แก่ Nestle Professional Thailand, บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมเพรสเซนท์ จำกัด รวมทั้งศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่จัดการแข่งขัน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมจริงในอนาคตร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,